Tancar
Conferencia

La recuperació d’ingredients de valor afegit de la perdua alimentaria: el model de negoci d’Ingredalia

The Alimentaria Hub Aliber i Ecotrophelia

Dilluns 04, 11:25h - 11:35h | Auditorio NESTLÉ Gratuït
04-04-2022 11:25 04-04-2022 11:35 Europe/Madrid La recuperació d’ingredients de valor afegit de la perdua alimentaria: el model de negoci d’Ingredalia

L'empresa Ingredalia, Start-up del denominat sistema "deep tech" i "food tech", ha industrialitzat els desenvolupaments tant d'un centre tecnològic

(Tecnalia) com de la rama industrial de la Vall de l'Ebre (basicament Navarra i La Rioja), obtenint productes d'alt valor afegit a partir dels subproductes

industrials del broquil, aplicant tecnologies de vanguardia. Actualment ja te al mercat el primer producte (Sulforaphan Smart) i esta treballant en mes

recuperacions d'alt valor afegit. En aquesta ponencia vol compartir el seu model de negoci i valor, aixi com explicar d'on ve el valor afegit del seu producte

principal al mercat

Auditorio NESTLÉ

L'empresa Ingredalia, Start-up del denominat sistema "deep tech" i "food tech", ha industrialitzat els desenvolupaments tant d'un centre tecnològic

(Tecnalia) com de la rama industrial de la Vall de l'Ebre (basicament Navarra i La Rioja), obtenint productes d'alt valor afegit a partir dels subproductes

industrials del broquil, aplicant tecnologies de vanguardia. Actualment ja te al mercat el primer producte (Sulforaphan Smart) i esta treballant en mes

recuperacions d'alt valor afegit. En aquesta ponencia vol compartir el seu model de negoci i valor, aixi com explicar d'on ve el valor afegit del seu producte

principal al mercat

Ponents

Tancar