Tancar

Miguel Ángel Cubero Márquez

Director General | Ingredalia S.L.
Miguel Ángel Cubero Márquez

Biografia

Doctor en Ciencia i Tecnología dels Aliments per l'Universitat de Lleida i Llicenciat en Ciencies Químiques per l'IQS .Ha desenvolupat la seva carreral com a tècnic, anant desde el càrrec de Responsable de Laboratori fins al de Director de R+D a l'empresa Indulleida durant mes de 10 anys.

Sessions

11:25h
Conferencia | The Alimentaria Hub

La recuperació d’ingredients de valor afegit de la perdua alimentaria: el model de negoci d’Ingredalia

Miguel Ángel Cubero Márquez
Miguel Ángel Cubero Márquez Ingredalia S.L. Director General

04-04-2022 11:25 04-04-2022 11:35 Europe/Madrid La recuperació d’ingredients de valor afegit de la perdua alimentaria: el model de negoci d’Ingredalia

L'empresa Ingredalia, Start-up del denominat sistema "deep tech" i "food tech", ha industrialitzat els desenvolupaments tant d'un centre tecnològic

(Tecnalia) com de la rama industrial de la Vall de l'Ebre (basicament Navarra i La Rioja), obtenint productes d'alt valor afegit a partir dels subproductes

industrials del broquil, aplicant tecnologies de vanguardia. Actualment ja te al mercat el primer producte (Sulforaphan Smart) i esta treballant en mes

recuperacions d'alt valor afegit. En aquesta ponencia vol compartir el seu model de negoci i valor, aixi com explicar d'on ve el valor afegit del seu producte

principal al mercat

Auditorio NESTLÉ
Dl 4 11:25h - 11:35h Auditorio NESTLÉ Gratuït
Tancar