Tancar

Visita Alimentaria

Programa Hosted Buyers

El programa d’invitació de compradors Hosted Buyers pretén assegurar la presència de professionals internacionals d’alt nivell.

Aquests es beneficiaran de la cobertura total o parcial de les despeses de viatge, gaudiran d’una sèrie de condicions especials per visitar el saló i realitzaran reunions amb les empreses expositores.

Programa VIP Buyers

El programa d’invitació de compradors VIP Buyers tracta d’assegurar l’assistència de compradors nacionals clau a la fira.

Està dirigit a professionals de el sector de l’alimentació i begudes amb poder de decisió de compra de determinats canals i perfils professionals.